Rahaston apuraha

 


         

KANTA-HÄMEEN LÄÄKÄRISEURA ry:n RAHASTON APURAHA VUODELLE 2018

Kanta-Hämeen Lääkäriseuran Rahasto julistaa v. 2018 apurahan jäsenten haettavaksi.

 

Rahaston tarkoituksena on tukea Kanta-Hämeen Lääkäriseura ry:n jäsenten lääketieteellistä tutkimus- ja esitelmätoimintaa, jatko- ja täydennyskoulutusta ja kehittää seuran toimialueen lääketieteellisen perinteen vaalimista.

                            

Vuoden 2018 jakosumma 1000 euroa myönnetään enintään yhdelle hakijalle. Seuran hallitus päättää apurahan saajan.  Apurahan saajan tulee vuoden kuluessa myöntämisestä tehdä selvitys apurahan käytöstä.

 

Apuraha-anomuksen tulee sisältää enintään 50 sanan mittainen perustelu apurahan myöntämiseksi.  Lisäksi hakemuksessa tulee ilmetä hakijan nimi, sosiaaliturvatunnus, yhteystiedot ja akateeminen oppiarvo ja mahdollinen virkasuhde.  Lisätietoja antaa varainhoitaja Terhi Järvinen 03-629 3874 tai terhi.jarvinen@khshp.fi.

 

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 15.1.2018 varainhoitajalle, osoitteella

                                                         

Osastonylilääkäri Terhi Järvinen

Kanta-Hämeen keskussairaala

Kirurgian yksikkö

13530 Hämeenlinna

 

 

Hämeenlinnassa 17.10.2017

 

Kanta-Hämeen Lääkäriseura ry:n hallitus

                          


 

 Dokumentti (Rahaston säännöt)