Rahaston apuraha

 


         

KANTA-HÄMEEN LÄÄKÄRISEURA ry:n RAHASTON APURAHA VUODELLE 2019

Kanta-Hämeen Lääkäriseuran Rahasto julistaa v. 2019 apurahan jäsenten haettavaksi.

 

Rahaston tarkoituksena on tukea Kanta-Hämeen Lääkäriseura ry:n jäsenten lääketieteellistä tutkimus- ja esitelmätoimintaa, jatko- ja täydennyskoulutusta ja kehittää seuran toimialueen lääketieteellisen perinteen vaalimista.

                            

Vuoden 2019 jakosumma 1500 euroa myönnetään enintään yhdelle hakijalle. Seuran hallitus päättää apurahan saajan.  Apurahan saajan tulee vuoden kuluessa myöntämisestä tehdä selvitys apurahan käytöstä.

 

Apuraha-anomuksen tulee sisältää enintään 50 sanan mittainen perustelu apurahan myöntämiseksi.  Lisäksi hakemuksessa tulee ilmetä hakijan nimi, sosiaaliturvatunnus, yhteystiedot ja akateeminen oppiarvo ja mahdollinen virkasuhde.  Lisätietoja antaa rahastonhoitaja Terhi Järvinen 03-629 3874 tai terhi.jarvinen@khshp.fi.

 

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 15.1.2019 rahastonhoitajalle, osoitteella

                                                         

Osastonylilääkäri Terhi Järvinen

Kanta-Hämeen Lääkäriseura ry.

KHKS kirurgian yksikkö

13530 Hämeenlinna

 

 

Hämeenlinnassa 28.10.2018

 

Kanta-Hämeen Lääkäriseura ry:n hallitus

                          


 

 Dokumentti (Rahaston säännöt)